Pozastavení činnosti klanu

Ke dni 13. 7. 2017 rozhodlo velení klanu Task Force Spear o pozastavení jeho činnosti z důvodu neaktivity členů na dobu neurčitou.

Na klanovém serveru bude v blízké době nejpravděpodobněji spuštěn veřejný Exile server.