Kontakt
Velitel klanu / vedoucí vycviku Rudolf158: rudolf@tfsclan.cz

Správce stánek / zástupce velitele klanu Redoper: redoper@tfsclan.cz